Bạn Trai Tui

Bạn Trai Tui

My Boyfriend
Cô nàng vừa ngốc lại còn ngố rừng, thế mà cậu bạn trai lại quá ư là pơ – phẹc (Perfect). Uây uây, hai người thế mà lại viết nên cả 1 câu chuyện tình yêu ngọt như kẹo đường.
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 4800
Theo Dõi: 6
N/a (N/a voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!