Hồi Quy Giả

Hồi Quy Giả

Đang cập nhật
[Bạn có muốn đảo ngược thời gian không? ] “Ngày 28 tháng 2 năm 1985. Ngày tôi được sinh ra.” Trong một tương lai không xa, trong một chiều không gian bị xé nát, quái vật xuất hiện và con người thức tỉnh. Một kỷ nguyên hỗn loạn nơi những kẻ thức tỉnh và quái vật bị cuốn vào nhau.  Sau khi Nasun trở lại thời điểm anh được sinh ra trong cuộc khủng hoảng của cái chết ... "Mọi người sẽ được cứu. Khô...
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 4 tuần trước
Lượt Xem: 33726
Theo Dõi: 119
4.20/5 (10 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo