Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Đang cập nhật

Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có chín Tinh Hà, hàng tỉ Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần.

Võ đạo chi nhân, có thể câu thông Tinh Thần, thức tỉnh Tinh Hồn, thành tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một Tinh Môn, từ đó câu thông một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần củ...

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 8 năm trước
Lượt Xem: 46598
Theo Dõi: 199
4.58/5 (91 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!