Thăng Hạng Từ Đỉnh Cấp

Thăng Hạng Từ Đỉnh Cấp

Thăng Cấp Từ Cấp Tối Đa; Lên Cấp Từ Max Level

Đỉnh cấp nội công, đỉnh cấp ngoại công. Người mạnh nhất Giang hồ Cha Shin Hyeon. Tôi đã trở lại Trái Đất sau khi đạt được tột đỉnh võ công, nhưng sao mọi thứ lại thay đổi nhiều vậy? Một thế giới nơi quái vật chạy ra từ hầm ngục, và những thợ săn đang lên cấp bằng cửa sổ trạng thái. ‘Bắt đầu từ cấp 1? Cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi võ công của tôi đã là đỉnh cấp rồi’.

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 1 trước
Lượt Xem: 10061
Theo Dõi: 38
5.00/5 (3 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo