Tử giới, thức tỉnh tài năng hạng SSS

Tử giới, thức tỉnh tài năng hạng SSS

Global Killing: Awakening SSS-level talent from the start!

Hàng chục tỷ người trên khắp thế giới bị triệu hồi đến một thế giới khác gọi là tử giới. Trong đó có Lam Tinh Long Quốc ! Nơi có main chính Tần Phong! Cậu đã thức tỉnh năng lực cấp SSS "Trích xuất vô tận"! Kĩ năng đó là gì mà khiến thần quỷ cũng phải trao đảo! Bây giờ hãy bắt đầu chế độ miểu sát tử giới!

Nhóm dịch: tdmstudio
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 2 tuần trước
Lượt Xem: 50729
Theo Dõi: 281
4.33/5 (33 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!
Quảng cáo